Inloggen

 Zoeken

 


Ook dit jaar kunnen de kinderen weer gebruik maken van de bibliotheek op school. We zijn verhuisd naar onze oude locatie (oude lokaal van de instroomklas van Juf Adrienne). De bibliotheek is weer gezellig ingedeeld en iedere ochtend is de bieb geopend van 8.30-9.30 en bemand door 1 of 2 moeders die u of u kind kunnen helpen bij het uitzoeken van een boek. Voor half 9 zal er nog niemand zitten, want de moeders moeten ook hun kinderen naar school brengen.

De kinderen mogen allemaal 2 boeken lenen. 1 boek voor op school en 1 boek om mee naar huis te nemen. De boeken worden op naam van het kind gescand. Voor de boeken die mee naar huis gaan, hebben de kinderen een speciale oranje rugzakje gekregen. Heb je nog geen rugzak, kom dan op een ochtend even langs de bieb. Er is geen maximale uitleenperiode, wel kan het zijn dat als het boek lang thuis ligt dat de juf vraagt of het boek terug gebracht kan worden.

Dit jaar starten we ook weer met het voorlezen van de kinderen uit de kleutergroepen. Zij komen in kleine groepjes naar de bieb waar wij ze een verhaal zullen voorlezen. Daarna mogen ze zelf allemaal een boek uitkiezen en kunnen ze die (laten voor)lezen. De kinderen van Juf Bijl zullen dit voorlopig op de donderdag doen en de kinderen van juf Adrienne op maandag en vrijdag.

Heeft u toevallig nog een ochtendje vrij en lijkt het u leuk om ons te ondersteunen in de bieb, neem dan contact op met 1 van ons of spreek ons aan.
Moniek van Dijk (moniek2u@hotmail.com) of Barbera Warnik (b.warnik@caiway.net).
Gepubliceerd op 29-08-2016 door Ouderraad

Categorieën: categoryOuderraad

Bekeken: 770 keer

Geen reacties


Reageer

Ouderraad

       

Foto: 1e rij v. links naar rechts: Kirsten, Barbera, Moniek, Andrea. 2e rij van links naar rechts: Petra, Sija, Maaike, Pauline.

Op PCB De Wegwijzer is een enthousiaste ouderraad actief. De raad bestaat uit 12 ouders. Deze ondersteunen de leerkrachten bij allerlei activiteiten die niet direct tot de onderwijstaken behoren. Op deze website onder ´even voorstellen´ leert u de leden van de ouderraad een beetje kennen.

Ouders:

Klassenmoeder voor:

Kirsten Jansen Groep 1/2 A
Willemijn Netten Groep 1/2 A
Chantal Mailahollo Groep 1/2 B
Barbera Warnik Groep 3 & voorzitter
Sharon Siegers Groep 4
Andrea Roos Groep 6
Sija Groeneveld Groep 7
Petra de Vaal Groep 8
Mary Moerman Groep 8
Moniek van Dijk Groep 8
Pauline van Heck Penningmeester 1
Maaike Kammerman Penningmeester 2

 

De Ouderraad is betrokken bij het organiseren van verschillende activiteiten en projecten op school, zoals de kinderboekenweek, kerstviering, schoonmaakavond, sinterklaasfeest, sportdag, projectweek, schoolfotograaf, werkweek , afscheid en musical groep van 8, avondvierdaagse, en andere schoolactiviteiten.

Om de school steeds een andere sfeer te geven is er een versiercommissie. Deze bestaat uit de gehele OR, plus een aantal enthousiaste ouders. In de periode van een viering (Sinterklaas en Kerst) maar ook bij de wisseling van de jaargetijden zorgen zij voor een mooie versiering op de prikborden in de aula. Voor de zomer tellen we de weken/dagen af naar de vakantie!

Meer hulp is altijd welkom. Meldt u aan via: OR@dewegwijzerkrimpen.nl

Ook het beheren van de ouderbijdragen is een belangrijke taak. De OR maakt voor elk schooljaar een begroting die afgestemd wordt met de Directie en de MR. Aan het eind van elk schooljaar legt de OR verantwoording af over haar inkomsten en uitgaven.

Wij vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar. Conchita van Zeist is bij deze vergadering aanwezig namens de school. De verslagen worden na goedkeuring in de vergadering gepubliceerd op de website.

Naast het werk dat voor de kinderen en vooral mét de school gedaan wordt is het ook gezellig in de Ouderraad. Eén keer per jaar eten we met elkaar een hapje ergens in een restaurant in de buurt en ook op de vergaderingen hebben we het over meer dan alleen de punten die op de agenda staan. We zijn betrokken bij elkaar en bij de school van onze kinderen.

Ben u na dit verhaal enthousiast geworden en lijkt het u leuk om deel uit te maken van de ouderraad? Neem voor meer informatie contact op met Barbera Warnik of spreek één van de ouderraadleden aan! U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Namens de gehele ouderraad

Barbera Warnik

OR@dewegwijzerkrimpen.nl