Skip to main content
pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

Home  › ... Ouders › Ouderraad

Ouderraad

 

Op PCB De Wegwijzer is een enthousiaste ouderraad (OR) actief. Deze ouders ondersteunen de leerkrachten bij allerlei activiteiten die niet direct tot de onderwijstaken behoren. Op deze website onder ´even voorstellen´ leert u de leden van de ouderraad een beetje kennen.

Ouders:

Klassenmoeder voor:

Willemijn Netten Groep 1/2A
Melissa Mauritz Groep 1/2B
Elsemieke van Vliet-Wassenaar Groep 3
Lenneke Russeler Groep 3 (penningmeester)
Amanda Maissan Groep 4 (voorzitter)
Chantal Dullaard Groep 4
Evelien Berger Groep 5
Leonie Rodenburg Groep 5
Judith Slingerland Groep 5/6
Denise Raadgever Groep 7
Inge Raats Groep 7
Jeanette Diablow Groep 8 (klassenmoeder, geen lid van de OR)


De Ouderraad is betrokken bij het organiseren van verschillende activiteiten en projecten op school, zoals de kinderboekenweek, kerstviering, sinterklaasfeest, sportdag, projectweek, schoolfotograaf, werkweek, afscheid en musical groep van 8, avondvierdaagse, en andere schoolactiviteiten.

Ook het beheren van de ouderbijdragen is een belangrijke taak. De OR maakt voor elk schooljaar een begroting die afgestemd wordt met de Directie en de MR. Aan het eind van elk schooljaar legt de OR verantwoording af over haar inkomsten en uitgaven.

De OR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Linda van den Heuvel is bij deze vergadering aanwezig namens de school. 

Naast het werk dat voor de kinderen en vooral mét de school gedaan wordt is het ook gezellig in de OR. Eén keer per jaar eten we met elkaar een hapje ergens in een restaurant in de buurt en ook op de vergaderingen hebben we het over meer dan alleen de punten die op de agenda staan. We zijn betrokken bij elkaar en bij de school van onze kinderen.

Ben u na dit verhaal enthousiast geworden en lijkt het u leuk om deel uit te maken van de ouderraad? Neem voor meer informatie contact op via: OR@dewegwijzerkrimpen.nl of spreek één van de ouderraadleden aan! U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Namens de gehele ouderraad

Amanda Maissan
OR@dewegwijzerkrimpen.nl