Skip to main content
pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

Home  › ... Ouders › Ouderraad

Ouderraad

 

Op PCB De Wegwijzer is een enthousiaste ouderraad (OR) actief. Deze ouders ondersteunen de leerkrachten bij allerlei activiteiten die niet direct tot de onderwijstaken behoren. Op deze website onder ´even voorstellen´ leert u de leden van de ouderraad een beetje kennen.

Ouders:

Klassenmoeder voor:

Lenneke Ruseler Groep 1/2A en Groep 4B (penningmeester)
Leonie Rodenburg Groep 1/2A en Groep 4B
Elsemieke van Vliet-Wassenaar Groep 1/2B
Kirsten Jansen Groep 1/2B en Groep 6
Amanda Maissan Groep 3 (voorzitter)
Chantal Dullaard Groep 3
Evelien Berger Groep 4A
Marjolein van der Kooij Groep 4A (klassenmoeder, geen lid van de OR)
Willianne Geneugelijk Groep 5 (klassenmoeder, geen lid van de OR)
Judith Slingerland Groep 5 
Denise Raadgever Groep 6
Niki van der Poel Groep 7
Willemijn Netten Groep 8
Maaike Kammerman Groep 8 (klassenmoeder, geen lid van de OR)


De Ouderraad is betrokken bij het organiseren van verschillende activiteiten en projecten op school, zoals de kinderboekenweek, kerstviering, schoonmaakavond, sinterklaasfeest, sportdag, projectweek, schoolfotograaf, werkweek, afscheid en musical groep van 8, avondvierdaagse, en andere schoolactiviteiten.

Ook het beheren van de ouderbijdragen is een belangrijke taak. De OR maakt voor elk schooljaar een begroting die afgestemd wordt met de Directie en de MR. Aan het eind van elk schooljaar legt de OR verantwoording af over haar inkomsten en uitgaven.

De OR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Conchita van Zeist is bij deze vergadering aanwezig namens de school. 

Naast het werk dat voor de kinderen en vooral mét de school gedaan wordt is het ook gezellig in de OR. Eén keer per jaar eten we met elkaar een hapje ergens in een restaurant in de buurt en ook op de vergaderingen hebben we het over meer dan alleen de punten die op de agenda staan. We zijn betrokken bij elkaar en bij de school van onze kinderen.

Ben u na dit verhaal enthousiast geworden en lijkt het u leuk om deel uit te maken van de ouderraad? Neem voor meer informatie contact op via: OR@dewegwijzerkrimpen.nl of spreek één van de ouderraadleden aan! U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Namens de gehele ouderraad

Amanda Maissan
OR@dewegwijzerkrimpen.nl