Inloggen

Ouderraad

 

Op PCB De Wegwijzer is een enthousiaste ouderraad actief. De raad bestaat uit 10 ouders. Deze ondersteunen de leerkrachten bij allerlei activiteiten die niet direct tot de onderwijstaken behoren. Op deze website onder ´even voorstellen´ leert u de leden van de ouderraad een beetje kennen.

Ouders:

Klassenmoeder voor:

Lenneke Ruseler Groep 1/2 A, 3C & penningmeester
Amanda Maissan Groep 1/2 A & voorzitter
Chantal Dullaard Groep 1/2B
Elsemieke van Vliet-Wassenaar Groep 1/2B
Sharon Siegers Groep 3B
Miranda Blewanus Groep 3C (klassenmoeder, geen lid van de OR)
Willianne Geneugelijk Groep 4 (klassenmoeder, geen lid van de OR)
Judith Slingerland Groep 4 (klassenmoeder, geen lid van de OR)
Denise Raadgever Groep 5
Kirsten Jansen Groep 5
Niki van der Poel Groep 6
Willemijn Netten Groep 7
Inge Raats Groep 8

 

De Ouderraad is betrokken bij het organiseren van verschillende activiteiten en projecten op school, zoals de kinderboekenweek, kerstviering, schoonmaakavond, sinterklaasfeest, sportdag, projectweek, schoolfotograaf, werkweek, afscheid en musical groep van 8, avondvierdaagse, en andere schoolactiviteiten.

Om de school steeds een andere sfeer te geven is er een versiercommissie. Deze bestaat uit de gehele OR, plus een aantal enthousiaste ouders. In de periode van een viering (Sinterklaas en Kerst) maar ook bij de wisseling van de jaargetijden zorgen zij voor een mooie versiering op de prikborden in de aula. Voor de zomer tellen we de weken/dagen af naar de vakantie!

Meer hulp is altijd welkom. Meldt u aan via: OR@dewegwijzerkrimpen.nl

Ook het beheren van de ouderbijdragen is een belangrijke taak. De OR maakt voor elk schooljaar een begroting die afgestemd wordt met de Directie en de MR. Aan het eind van elk schooljaar legt de OR verantwoording af over haar inkomsten en uitgaven.

Wij vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar. Conchita van Zeist is bij deze vergadering aanwezig namens de school. De verslagen worden na goedkeuring in de vergadering gepubliceerd op de website.

Naast het werk dat voor de kinderen en vooral mét de school gedaan wordt is het ook gezellig in de Ouderraad. Eén keer per jaar eten we met elkaar een hapje ergens in een restaurant in de buurt en ook op de vergaderingen hebben we het over meer dan alleen de punten die op de agenda staan. We zijn betrokken bij elkaar en bij de school van onze kinderen.

Ben u na dit verhaal enthousiast geworden en lijkt het u leuk om deel uit te maken van de ouderraad? Neem voor meer informatie contact op met Miranda Blewanus of Amanda Maissan of spreek één van de andere ouderraadleden aan! U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Namens de gehele ouderraad

Miranda Blewanus en Amanda Maissan

OR@dewegwijzerkrimpen.nl