Inloggen

IB/RT

Interne Begeleiding (IB)

Om de leerlingenzorg te organiseren en de deskundigheid rond leer- en ontwikkelingsproblemen te vergroten, is er op de Wegwijzer 1 interne begeleider aanwezig. Cora Schouten vult dit voor zowel de onder- als de bovenbouw in (groep 1 t/m 8).

Tot de taken van de IB-er behoort onder andere :

  • het bewaken van de leerlingenzorg / leerlijnen.
  • het voeren van groepsbesprekingen met de leerkracht.
  • de begeleiding van leerkrachten (handelingsplannen).
  • het bewaken van de uitvoering van het leerlingvolgsysteem.
  • het analyseren van observatie- en toetsgegevens.
  • het opzetten en onderhouden van de orthotheek.
  • aanvragen en organiseren van rugzakken.

De groepsleerkracht is en blijft het eerste aanspreekpunt voor ouders wat betreft de vorderingen van / zorgen rondom de kinderen. U kunt dus altijd een afspraak hiervoor met de leerkracht van uw kind maken. De IB-er voert, indien we dit nodig vinden, samen met de leerkracht gesprekken met de 
ouder(s)/verzorger(s).