Inloggen

IB/RT

Interne Begeleiding (IB)

Om de leerlingenzorg te organiseren en de deskundigheid rond leer- en ontwikkelingsproblemen te vergroten, is er op de Wegwijzer 1 interne begeleider aanwezig. Cora Schouten vult dit voor zowel de onder- als de bovenbouw in (groep 1 t/m 8).

Tot de taken van de IB-er behoort onder andere :

  • het bewaken van de leerlingenzorg / leerlijnen.
  • het voeren van groepsbesprekingen met de leerkracht.
  • de begeleiding van leerkrachten (handelingsplannen).
  • het bewaken van de uitvoering van het leerlingvolgsysteem.
  • het analyseren van observatie- en toetsgegevens.
  • het opzetten en onderhouden van de orthotheek.
  • aanvragen en organiseren van rugzakken.

De groepsleerkracht is en blijft het eerste aanspreekpunt voor ouders wat betreft de vorderingen van / zorgen rondom de kinderen. U kunt dus altijd een afspraak hiervoor met de leerkracht van uw kind maken. De IB-er voert, indien we dit nodig vinden, samen met de leerkracht gesprekken met de 
ouder(s)/verzorger(s).

Remedial Teacher

Het kan gebeuren dat, het in overleg met de IB-er en de ouders/verzorgers, nodig geacht wordt, dat een kind extra hulp krijgt. Deze hulp is van tijdelijke aard en zorgt ervoor dat dit kind weer aansluiting kan vinden bij de stof die in de klas wordt behandelt. In school hebben we hiervoor een ruimte gereserveerd waar deze kinderen worden geholpen door Juf Cecilia Stoelhorst.