Skip to main content
pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

IB/RT

Interne Begeleiding (IB)

Om de leerlingenzorg te organiseren en de deskundigheid rond leer- en ontwikkelingsproblemen te vergroten, is er op de Wegwijzer 1 interne begeleider aanwezig. Cora Schouten vult dit voor zowel de onder- als de bovenbouw in (groep 1 t/m 8).

Tot de taken van de IB-er behoort onder andere :

  • het bewaken van de leerlingenzorg en de leerlijnen.
  • het voeren van groepsbesprekingen met de leerkracht.
  • de begeleiding van leerkrachten (hulpplannen).
  • het bewaken van de uitvoering van het leerlingvolgsysteem.
  • het analyseren van observatie- en toetsgegevens.
  • het opzetten en onderhouden van de orthotheek.
  • aanvragen en organiseren van zorgarrangementen voor leerlingen.

De groepsleerkracht is en blijft het eerste aanspreekpunt voor ouders wat betreft de vorderingen van / zorgen rondom de kinderen. U kunt dus altijd een afspraak hiervoor met de leerkracht van uw kind maken. De IB-er voert, indien we dit nodig vinden, samen met de leerkracht gesprekken met de 
ouder(s)/verzorger(s).