Skip to main content
pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

Royal Kids Home

Royal Kids is een organisatie die vanuit haar christelijke identiteit streeft naar respectvolle en liefdevolle omgang met elkaar. Royal Kids Home biedt ieder kind veiligheid en geborgenheid, zodat elk kind op zijn eigen tempo en niveau kan ontwikkelen en ontplooien. Onze bekwame pedagogische mederwerkers ondersteunen en begeleiden uw kind(eren) in zijn of haar eigen ontwikkelproces. Royal Kids Home streeft naar een goede samenwerking met ouders.

Royal Kids Home vormt samen met basisschool De Wegwijzer een integraal kindcentrum. Hier bieden we een stimulerende omgeving en liefdevolle zorg en dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Ieder kind is uniek en waardevol en verdient de beste zorg en aandacht. Op alle groepen doen we leuke activiteiten aan de hand van verschillende thema’s. De activiteiten worden afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind.

Royal Kids Home heeft twee groepen van 0-4 jaar. De eerste groep is De Boerderijgroep in de leeftijd van 0-2 jaar. Daarna stroomt uw kind door naar de tweede groep. Dit is De Weidegroep. Ook hebben wij binnen het intregraal kindcentrum een peuterspeelgroep. Dit is voor kinderen vanaf twee jaar. In totaliteit hebben we twee groepen voor de buitenschoolse opvang. Dit is inclusief voorschoolse opvang. De eerste groep heet De Hooiberg en is voor kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar. De tweede groep is De Poldersport en deze groep is voor kinderen van zes tot twaalf jaar. 

Onze reguliere openingstijden zijn op maandag tot en met vrijdag van 07.00-19.00 uur. Op de website kunt u kijken naar de specifieke tarieven. 

KDV, BSO en Peuterspeelgroep | Royal Kids Home - De Wegwijzer (royalkidshome-krimpen.nl)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christa den Hartog. Zij is locatieleidster van het integraal kindcentrum op locatie De Wegwijzer.