Skip to main content
pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

Home  › ... Contact

Schoolleiding

Directeur: 
Mevr. Conchita van Zeist (Juffrouw van Zeist)

De directeur is eindverantwoordelijk voor alle zaken die de school aangaan. Dat betekent dat zij zich vooral bezig houdt met organisatorische zaken, beleid, inschrijvingen etc. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de invoering van Handelings Gericht Werken of de tablets ter ondersteuning van de lessen.

Zij onderhoudt ook het contact met de algemeen directeur van de bovenschoolse stichting en de directies van de andere scholen van het bestuur.

Tot haar takenpakket behoren ook het personeelsbeleid en de financiën. Zij heeft in principe geen lesgevende taken. Juffrouw van Zeist is drie dagen per week aanwezig, op maandag, dinsdag en donderdag.

 

Schoolgegevens

P.C.B.  De Wegwijzer
Hyacint 1A
2925 EN Krimpen aan den IJssel

Telefoon: 0180 - 58 01 44

E-mail: directie@dewegwijzerkrimpen.nl

Vragen, foto´s, aanvullingen of opmerkingen over de site? 
Mail naar: l.heuvel@dewegwijzerkrimpen.nl

Bestuursnummer: 43227
Schoolnummer: 12 EZ (Brin)

Banknummer ouderbijdrage: 3519.59.874 ten name van P.C.B.S. "de Wegwijzer" te Krimpen aan den IJssel inzake ouderraad.

Klachtenregeling
De scholen van de Stichting zijn via het bestuur aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het primair en voortgezet onderwijs, ingesteld door Verus (onze koepelorganisatie voor christelijk onderwijs).
Klik hier voor meer informatie