Skip to main content
pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

Schoolgids

De schoolgids van de ‘Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer’ komt ook dit jaar weer digitaal uit. De schoolgids is bedoeld om u als ouders een juiste indruk van onze school te geven. Het is niet alleen een bron van informatie, maar ook een document waarin de school haar kwaliteiten laat zien. De ‘beste’ school bestaat niet, scholen hebben verschillende kwaliteiten. Zij onderscheiden zich door het leggen van accenten en door te werken vanuit uiteenlopende invalshoeken. Er bestaat wel zoiets als de ‘beste school voor mijn kind’, een school die aansluit bij de opvoeding thuis. Deze schoolgids kan u helpen een bewuste keuze voor uw kind te maken.

De schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd en wordt aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst onder het kopje downloads. De activiteitenkalender wordt dit jaar weer naast de schoolgids verspreid via de mail voor actuele informatie kunt u ook terecht op de website. Bij veranderingen of toevoegingen op de website stellen we u op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief ‘de Wegwijs’.

Wij verwachten dat u door de schoolgids meer inzicht krijgt in het reilen en zeilen bij ‘De Wegwijzer’; de school waar uw kind een belangrijk deel van zijn of haar jeugd doorbrengt.