Skip to main content
pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

pcb De Wegwijzer

pcb De Wegwijzer

Krimpen aan den IJssel

Identiteit

Afbeeldingsresultaat voor gevouwen handenDe Wegwijzer is een open christelijke basisschool. Wij zijn een school met een christelijke grondslag, die met respect ook openstaat voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden. Wij verwachten wel van alle kinderen, ouders en leerkrachten dat zij de christelijke identiteit van de school respecteren.

Wij willen meer zijn dan alleen een school. Een manier om te leren, niet alleen volgens de algemene menselijke normen en waarden, maar ook volgens de normen en waarden van God, zoals die in de Bijbel en in de persoon van Jezus bekend zijn. Het gaat hierbij niet alleen om een aantal regels, maar wij proberen de kinderen te ondersteunen in het zoeken naar een persoonlijke en levendige relatie met God en onze medemens.Afbeeldingsresultaat voor kind op maandag

Door het christelijk karakter van de school werken wij daarom met de christelijke kalender. De christelijke feesten en andere, in de Nederlandse cultuur verweven feesten, worden op onze school gevierd. Respect geven en krijgen is voor ons van wezenlijk belang.