Inloggen

Onze school

 


Op onze school wordt grotendeels klassikaal lesgegeven, daarbinnen houden we rekening met verschillen tussen kinderen. Ook andere werkvormen worden gehanteerd zoals het kringgesprek, het werken in groepen of hoeken, het werken met instructiegroepen, het zelfstandig werken en diverse vormen van lezen. Hoe wij lesgeven en welke onderdelen in welke groepen aan de orde komen, is vastgelegd in het schoolplan. Ook allerlei schoolorganisatorische zaken zijn hierin beschreven. Het plan wordt regelmatig geactualiseerd en is ook voor u in te zien op school.